Ohlášení a povolení stavby

Vyběháme to za Vás!

Stavba povolena

Před započetím stavby je třeba získat stavební povolení, u rodinných domů o zastavěné ploše do 150 m2 provést ohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu.

Nachází-li se místo Vaší stavby v Trutnově nebo jeho blízkém okolí, nabízíme Vám inženýrskou činnost spočívající v "oběhání" dotčených úřadů, organizací a správců inženýrských sítí za účelem zajištění jejich vyjádření a souhlasných stanovisek potřebných pro získání povolení (ohlášení) stavby.

Cena za výkon inženýrské činnosti bude sjednána na základě individuální kalkulace.

Ve vzdálenějších regionech je vhodné oslovit místní firmu.