Individuální projekty

Splníme Vaše individuální přání a požadavky

S ohledem na individuální požadavky jednotlivých zákazníků, různou orientaci konkrétního stavebního pozemku ke světovým stranám, charakteru terénu a v neposlední řadě finančním možnostem zákazníka, nabízí ateliér projekty „šité zákazníkovi na míru“.

Individuální projekt 1

První konzultace s klientem je bezplatná a na základě sdělení představ zákazníka je vypracována studie a po jejím odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace, tj. dokumentace pro realizaci stavby.

Cena individuálního projektu je předmětem individuální kalkulace.

Portfolio našich služeb nezahrnuje pouze studie a projekty rodinných domů. Můžeme se pochlubit mimo jiné těmito projekty:

Individuální projekt 2

  • Hotel Beránek - Úpice
  • Chráněné bydlení - 41 bytových jednotek - Úpice
  • Bytový dům - 16 bytových jednotek - Úpice, Malé Svatoňovice, Police nad Metují
  • Lanová dráha Protěž se sjezdovou tratí - Janské Lázně - architektonické řešení stavebních objektů
  • Autosalon Renault Trutnov
  • Půdní vestavba - Střední zdravotnická škola Trutnov
  • Půdní vestavba - Obchodní akademie Trutnov
  • Domov a stacionář pro osoby s mentálním postižením - Trutnov