Obsah projektu

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

 • textová část: průvodní zpráva, technická zpráva
 • výkresová část v měřítku 1:50 (základy, přízemí, podkroví, řez, krov, skladba stropu nad přízemím, střecha, pohledy)
 • výpis podlah, výplní otvorů, klempířských prvků
Statika

Statika

 • Statický výpočet

 

 

Zdravotní technika

Zdravotní technika

 • textová část: technická zpráva
 • výkresová část v měřítku 1:50 (vnitřní vodovod, kanalizace, domovní plynovod)
 • výkaz materiálu

 

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

 • textová část: technická zpráva
 • výkresová část v měřítku 1:50 (výkres rozvodů ůstředního vytápění, dimenze otopných těles)
 • výkaz materiálu

 

Elektroinstalace

Elektroinstalace

 • textová část: technická zpráva
 • výkresová část v měřítku 1:50 (výkres rozvodů světelných, zásuvkových, motorických a slaboproudých)
 • výkaz materiálu