Autorský dozor

Víc očí víc vidí

Autorský dozor

Pro zdařilý průběh realizace stavby nabízíme našim klientům výkon autorského dozoru projektanta.

Rozsah a cena autorského dozoru jsou sjednávány individuálně.