Zastavovací studie

Optimální řešení pro Vaši lokalitu

Zastavovací studie řeší koncepci využití daného území (lokality) pro účely bydlení v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Zastavovací studie obr 1

Zastavovací studie obr 2

Zastavovací studie obr 3